การตลาดออนไลน์


social-media-marketing-page

Social Media สื่อใหม่ไม่อาจสำเร็จได้ หากขาดกลไกของการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทาง Social Lab มีความตระหนักเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการบริหารจัดการให้คอนเท็นต์ต่างๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนสื่อเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว และสม่ำเสมอ จนมีฐานผู้ใช้ผู้ติดตามหลายแสนคน ในขณะเดียวกัน ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ชมบนสื่อสังคมออนไลน์มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับรายการทีวี ตลอดจนร่วมออกไอเดียสร้างสรรค์ได้ด้วย ต้องการเผยแพร่สินค้าบริการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา คลิกที่นี่