Brand Ambassador


Brand Ambassador 

สำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่แบรนด์สินค้า ทาง Social Lab เราพร้อมที่จะนำเสนอบุคลากรคุณภาพที่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าให้ดูโดดเด่น และน่าสนใจเท่านั้น แต่ยังมีความรู้ความสามารถที่จะทำให้ผู้ชมเกิดความมั่นใจในสินค้า และบริการได้เป็นอย่างดีอีกด้วย IMG_7539brand-ambassador