AI Virtual Seminar 2020 สัมมนาเทคโนโลยีเอไอที่จะทำให้คุณรู้จักเอไอในทุกมิติ!

โลกถูกบังคับให้ เราต้องเอาตัวรอด จะมนุษย์เงินเดือน หรือ เจ้าของกิจการ ต่างเหน็ดเหนื่อยกับการปรับตัวไม่แตกต่างกัน สิ่งซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กำลังจะมาถึง นั่นคือ การที่ “ทั้งระบบ”และ “เครื่องจักร หุ่นยนต์” คิดเองทำเองได้ ทำให้ สมการ AI ของปี 2020 ไม่เหมือนเดิม จึงเป็นที่มาของ “สัมมนา Virtual AI Seminar 2020” วิพากษ์แนวคิดด้าน AI วิถีใหม่ ที่ร่วมตั้งโจทย์ที่สร้าง “การเปลี่ยนแปลง” มากกว่าแค่การชวน “ขบคิด” ในสัมมนานี้ แบ่งเป็น สารคดีเปิดมุมมองด้าน AI ใน 8 วงการ การศึกษา การเงิน เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แฟชั่น ปรัชญาและความเชื่อ ไปจนถึง ไลฟ์สไตล์วงการเพลงและภาพยนตร์ ที่กำลังจะเผชิญความท้าทายสดใหม่ ด้วยคลื่นใต้น้ำหลายประเทศ ที่เริ่มทดสอบ วิจัย และทดลองใช้”เครื่องมือหรือระบบทุ่นแรง ในรูปแบบ AI” …

AI Virtual Seminar 2020 สัมมนาเทคโนโลยีเอไอที่จะทำให้คุณรู้จักเอไอในทุกมิติ! Read More »